Cursul de Consiliere şi Orientare în Carieră deruleză cu succes